torstai 13. joulukuuta 2018

Professori: ”Kun varallisuus ja poliittinen valta ovat samoissa käsissä, olemme vaarassa!”


Onko jotain todella pahasti vialla, jos kokopäivätyötä tekevä on talousvaikeuksissa ja joutuu tuntemaan huolta selviämisestään? Tuttu tilanne useissa maissa, Suomi mukaan lukien. Työssä käyvien köyhien määrä kasvaa ja yhä suurempi osa varoista kertyy huipulle, kun harvalukuisten joukko vuorottelee välillä yritysten ja politiikan johdossa. Olemme vakavissa ongelmissa silloin, kun varallisuus ja poliittinen valta ovat samoissa käsissä, toteaa yhteiskuntapolitiikan professori Reich. Kuva. Varallisuus ja politiikka.Huoli varallisuuden keskittymisestä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vähyydestä

Kapitalismi kuntoon -dokumentissa Bill Clintonin hallituksen työministeri ja yhteiskuntapolitiikan professori Robert Reich käy läpi seikkaperäisesti nykyisen talousjärjestelmän ongelmia ja siihen liittyviä korjausyrityksiä. Ministeriaikanaan hän teki useita esityksiä tilanteen parantamiseksi.

Ihmiset ovat huolissaan töistään ja palkoistaan. Heistä tuntuu, että he eivät voi vaikuttaa politiikkaa tai taloutta koskeviin päätöksiin, jotka koskevat heitä. Kannattaako talousjärjestelmä valtaosaa järjestelmään kuuluvista vai kannattaako se pientä ryhmää, joka vain kapenee huippua kohti?

Vapaita markkinoita ei ole, sillä talouselämän huipulla olevat määrittävät aina pelisäännöt


Nykyaikainen markkinatalous, kapitalismi nojaa yksityisomaisuuteen ja tavaroiden ja palveluiden vapaaseen vaihtoon. Yleisesti puhutaan vapaista markkinoista, johon hallitusten ei tulisi puuttua. Tosiasiassa ei ole olemassa vapaita markkinoita ilman valtion tekemiä pelisääntöjä omaisuudesta, monopoliasemasta, yritystuista, sopimuksista, konkurssista ja lakien toimeenpanosta. Ja säännöt ovat erilaiset yksityiselle henkilölle kuin vaikka suuryritykselle. Yritys voi mennä konkurssiin, jonka jälkeen sen velat mitätöidään. Miksi tämä ei kuitenkaan ole mahdollista yksityiselle henkilölle?

Työssä käyvien köyhien määrä kasvaa, samalla kun varallisuus kertyy huipulle


Ja kuten on nähtävissä, pelisäännöistä päättävät poliitikot edustavat yhä lisääntyvässä määrin liike-elämän huippua. Jos rikkaimmat voivat muuttaa lainsäädäntöä itseään suosivaksi, mitä luulet käyvän köyhimmille ja keskiluokalle? Työssä käyvien köyhien määrä kasvaa ja yhä suurempi osa varoista kertyy huipulle.

Kuvan lähde: Netflix-dokumentti Kapitalismi kuntoon.

Markkinataloudessa on jotain todella pahasti vialla, jos täysipäiväistä työtä tekevä talousvaikeuksissa ja joutuu tuntemaan huolta selviämisestään. Olemme vakavissa ongelmissa silloin, kun varallisuus ja poliittinen valta ovat samoissa käsissä.

Jos aiot edistää muutoksia omalla aktiivisuudellasi, muista kolme tärkeää sääntöä:
  1. Ole sinnikäs ja kärsivällinen, sillä sosiaaliset muutokset eivät tapahdu äkkiä.
  2. Puhu ihmisille, jotka ovat eri mieltä kanssasi. Ehkä vakuutut olevasi väärässä tai vakuutat heidän olevan väärässä. Puhu heille!
  3. Pidä hauskaa!

Katagoriat: Provosoiva, kohuttu, älyllinen
Kirjoittajan arvosana 5/5: Ehdottomasti katsottava

Dokumenttien katsominen on hyvä tapa laajentaa omaa tietoisuutta ja herätellä tutkimaan asioita erilaisista näkökulmista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti